Д.И. Багалей и библиотека Харьковского университета: штрихи к портрету ученого

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; „Видавництво САГА”

Анотація

Опис

Ключові слова

Рубинский, Рубинская, штатная должность, библиотековед

Бібліографічний опис

Березюк Н.М. Д.И. Багалей и библиотека Харьковского университета: штрихи к портрету ученого / Н.М. Березюк // Багаліївський збірник: академік Д.І. Багалій та бібліотечна справа України [Текст]: наук. ст. та матеріали / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; [уклад. О.П. Куніч]. – Х.: „Видавництво САГА”, 2008. – С. 56 - 60