Сучасний український рекламний міф

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : Харківське історико-філологічне товариство

Анотація

У монографії досліджується корпус проблем, пов’язаних із феноменом рекламної міфотворчості, вивчається міфологічна природа реклами як тексту й дискурсу на матеріалі сучасного вітчизняного медіа-простору. Український рекламний міф оцінюється з огляду на шляхи й засоби його творення (вербальні та екстралінгвістичні), основні значущі структурно-семантичні компоненти (бінарні опозиції, архетипи, символіку, хронотоп), особливості функціонування в медіа-середовищі та роль у бутті соціуму. Для науковців, викладачів, практиків рекламної сфери, журналістів, а також усіх, хто цікавиться питаннями міфологічних засад функціонування реклами.

Опис

Ключові слова

український рекламний міф, міф, рекламна міфотворчость, структурно-семантичні компоненти, сучасний вітчизняний медіа-простір

Бібліографічний опис

Хавкіна Л.М. Сучасний український рекламний міф : монографія / Л.М. Хавкіна. — Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. — 352 с.