Культурний туризм як чинник соціально-економічного розвитку територій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

Висвітлено роль культурного туризму в соціально-економічному розвитку територій, інструменти капіталізації культури засобами туризму. Проаналізовано сучасний стан, про- блеми та перспективи реалізації проектів культурного туризму в Україні.

Опис

The article is devoted to the highlighting of the role of the cultural tourism in a socio-economic development of the areas. The author has highlighted the instruments of capitalization of culture by tourism resources. The author has analyzed the current state, its problems and perspectives of realization of cultural projects in Ukraine.

Ключові слова

культура, культурний туризм, культурна політика, капіталізація культури, Culture. Cultural tourism. Cultural policy. Capitalization of culture.

Бібліографічний опис

Парфіненко А. Ю. Культурний туризм як чинник соціально-економічного розвитку територій // Вісник Львівського університету. 2013. Випуск 43. Ч. 1. с. 233–242