Іслам та демократичні цінності у дискурсі трансформацій політичних режимів в країнах Близького Сходу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття висвітлює особливості сприйняття демократичних цінностей суспільством в контексті спроб модернізації політичних режимів у країнах Близького Сходу. Подано авторське бачення проблематики базових домінант дискурсу трансформацій політичних режимів у мусульманських країнах як чинників зміни конфігурації політичного поля.

Опис

Ключові слова

модернізація, демократичні цінності, ідеальна політична система, релігійний фактор, міжнародні відносини

Бібліографічний опис

Гарник Л.П. Іслам та демократичні цінності у дискурсі трансформацій політичних режимів в країнах Близького Сходу / Л.П. Гарник // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 912: сер. «Питання політології», вип. 17. – С. 251 – 260