Туристична політика зарубіжних країн: методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання містить програму та детальний опис навчальної дисципліни, тематику семінарських занять та самостійної роботи, основні вимоги до написання, оформлення та захисту контрольних робіт із наведенням прикладів оформлення різних елементів роботи, для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм».

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, туристична політика зарубіжних країн, міжнародні організації індустрії туризму, регіональні туристичні організації, органи управління туризмом, «Туризм»

Бібліографічний опис

Шамара, Ірина Миколаївна. Туристична політика зарубіжних країн: методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» / І.М. Шамара. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021. – 30 с.