Оцінка природно-рекреаційних ресурсів Херсонської області

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дослідження туристсько-рекреаційних ресурсів регіону обов’язково включає в себе окрім аналізу часових і територіальних особливостей, по компонентну оцінку ресурсів. Херсонська область, враховуючи її географічне положення, особливості господарського освоєння, природні умови та ресурси, має достатньо розвинутий туристсько-рекреаційний комплекс. Серед показників територіальної диференціації окремих компонентів природно-ресурсного потенціалу центральне місце відводять його густоті (величина природно-ресурсного потенціалу у розрахунку на одиницю території)

Опис

Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 7–8 листопада 2013 р. / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013.

Ключові слова

рекреація, природно-рекреаційні ресурси, природно-рекреаційний потенціал

Бібліографічний опис