Доповнення до видового складу міксоміцетів Луганського природного заповідника

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

мікологія, міксоміцети, біорізноманіття, Луганський природний заповідник

Бібліографічний опис

Морозова І.І. Доповнення до видового складу міксоміцетів Луганського природного заповідника / Морозова І.І. // Біологія: від молекули до біосфери : Мат-ли V Міжнар. наук. конф. молодих науковців (Харків, 22-25 листопада 2010 р.) / Мін-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків: «Оперативна поліграфія», 2010. – С. 384-385.