Проблеми відповідності міжнародної силової політики держави у боротьбі з сучасним тероризмом

Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена розгляду специфіки явища тероризму у контексті міжнародної антитерористичної політики держави. Визначаються фактори, що впливають на зниження ефективності відповідної державної політики у цьому напрямі. Проведене зіставлення особливостей тероризму і можливостей держави у цій боротьбі. На підставі цього запропоновано напрями удосконалення антитерористичної політики і попередження виникнення тероризму на території України.

Опис

Ключові слова

сучасний тероризм, міжнародна силова політика держави, антитерористична політика держави

Бібліографічний опис

Целуйко М.Є. Проблеми відповідності міжнародної силової політики держави у боротьбі з сучасним тероризмом / М.Э. Целуйко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер. «Питання політології». – 2008. – № 796, вип. 11. – С. 194 – 199