Міжнародні відносини та світова політика : методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни (для студентів напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-03-23

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У виданні наведені методичні рекомендації, які можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, які навчаються за напрямом підготовки 6.030203 – Міжнародні економічні відносини – щодо підготовки, оформлення і захисту курсової роботи. Особливу увагу приділено рекомен-даціям щодо вибору теми дослідження, а також організації виконання й підготовки до захисту курсової роботи.

Опис

Ключові слова

міжнародні відносини, світова політика

Бібліографічний опис