Аналіз особливостей електробалансу України

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-21

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Електроенергетика є важливою галуззю економіки будь-якої країни, оскільки її продукція – електрична енергія, споживається у всіх галузях господарства і відноситься до універсального виду енергії [1]. Уявити функціонування сучасного суспільства без електроенергетики практично неможливо, оскільки вона не тільки забезпечує потреби у електричній енергії промисловості, агропромислового комплексу, транспорту та інших галузей господарства, а й побутових споживачів.

Опис

Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 3 – 4 квітня 2014 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014

Ключові слова

електроенергетика, електробаланс

Бібліографічний опис