Чинники формування політичних рішень у контексті фракціоналізації ЄС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядаються основні чинники процесу прийняття політичних рішень у Європейському Союзі в контексті фракціоналізації об’єднання та відносин між його центром і периферією. Досліджується ступінь впливу різноманітних держав-членів Співтовариства на цей процес, залежно від їх економіко-політичних, географічних і соціокультурних характеристик.

Опис

Ключові слова

Європейський Союз, прийняття політичних рішень, фракціоналізація, багаторівневе переплетення, храмові опори ЄС, центр-периферія, Лісабонський договір

Бібліографічний опис

Головко В.М. Чинники формування політичних рішень у контексті фракціоналізації ЄС / В.М. Головко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 885: сер. «Питання політології», вип. 16. – С. 224 – 230