Про деякі методологічні засади викладання блоку навчальних дисциплін із геоінформатики та ГІС-технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Метою нашої статті є розкриття деяких методологічних засад і висвітлення окремих проблемних питань важливої частини безперервної (від школи до ВНЗ) ГІС-освіти - викладання блоку навчальних дисциплін із геоінформатики та ГІС-технологій.

Опис

Ключові слова

геоінформаційні технології, геоінформаційні системи, просторово-координована інформація, геоінформатика

Бібліографічний опис

Костріков С.В. Про деякі методологічні засади викладання блоку навчальних дисциплін із геоінформатики та ГІС-технологій / С.В. Костріков // Проблеми безперервної географiчної освiти i картографiї: збiрник наукових праць / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х.: Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна; Iнститут передових технологiй, 2008. – Вип.8. – С.