Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем : міжнародна науково-практична конференція (3 ; 2023 ; Харків) : збірник тез доповідей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний унівеситет імені В.Н. Каразіна

Анотація

The current state, problems and prospects of business, financial, credit and accounting systems development: a collection of abstracts of the ІI International Scientific and Practical Conference (Ukraine, Kharkiv, May 20, 2023). – Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2023. – electron. resource. – 1 el. disk (CD-ROM). – Systems. requirements: Pentium-class processor; OC Windows 7/10; CD-ROM drive; Acrobat Reader 10. - 360 p.

Опис

У збірнику представлені тези доповідей учасників ІІI Міжнародної науково-практичної конференції на загальну тему «Сучасний стан, проблем та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем». Для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. Матеріали подано в авторській редакції. Відповідальність за зміст і оформлення матеріалів несуть автори. Усі права застережено. Посилання на матеріали обов’язкові.
The collection presents abstracts of the participants of the ІI International Research and Practice Conference on the general topic «The current state, problems and prospects of business, financial, credit and accounting systems development». For scientists, post-graduate students and students of higher educational institutions. Materials are submitted in the author’s edition. The authors are responsible for the content and design of the materials. All rights reserved. References to materials are required.

Ключові слова

Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, облікова система, фінансово-кредитна система, розвиток бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics, банківські послуги, безконтактні платежі, борговий ринок, валютний ринок, економічна поведінка, економічна стабільність, інноваційна активність, інновації, конкурентоспроможність, кредитоспроможність, криптовалютний менеджмент, ліквідність, маркетинговий менеджмент, метод OCR, особисте страхування, оцінка ризиків, платіжні системи, податкова політика, податкові ризики, фінансова безпека, фінансова звітність, фінансові інститути, функції Харрінгтона, цифрові ризики, штучний інтелект

Бібліографічний опис

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем : міжнародна науково-практична конференція (3 ; 2023 ; Харків): збірник тез доповідей. – Харків : Харківський національний унівеситет імені В. Н. Каразіна, 2023. – 360 с. (PDF)