«Ізборник» 1076 р. (походження й загальна характеристика)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

«Ізборник Святослава» 1076 р. традиційно розглядають як російську пам'ятку писемності. Уперше автори виявляють і розглядають в «Ізборнику» типово українські закінчення, які мають давнє слов'янське походження. Ці закінчення не з'являлися в російській і білоруській мовах у пізніші періоди. З огляду на це ав¬тори вважають «Ізборник» одним із перших політичних і філософських текстів, що належать до української національної культури.

Опис

«Svyatoslav's Izbornik» of 1076 was traditionally regarded as Russian masterpiece of writing. For the first time authors point out and consider in «Izbornik» typically Ukrainian flexions which have old Slavonic roots. These flexions endings never appeared in Russian and Byelorussian languages in later periods then. That's why «Izbornik» is proved by the authors as nearly one of the first political and philosophical texts belonging to the Ukrainian na¬tional culture.

Ключові слова

Ізборник, іменникові флексії, офіційно-ділова пам'ятка, Русь, Середньовіччя

Бібліографічний опис

Коломієць Л.І., Майборода О.А. «Ізборник» 1076 р. (походження й загальна характеристика) // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 854, вип. 57. – С. 205 – 209