Динаміка розвитку інституту громадянства в епоху глобалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті пропонується аналіз динаміки та основних тенденцій розвитку інституту громадянства у контексті глобалізаційних процесів. Розглядається вплив процесів міграції, транснаціоналізації, розвитку постіндустріальної економіки на появу нових форм громадянства. Акцентується увага на функціонуванні громадянства як механізму включення/виключення. The article deals with the analysis of the citizenship institute development in the age of globalization. Author focuses on the influence of migration and transnationalisation processes and development of postindustrial economy on the emerging of new citizenship forms. The specific role of citizenship as a mechanism of inclusion/exclusion is emphasized.

Опис

Ключові слова

громадянство, citizenship, глобалізація, globalization, транснаціоналізація, transnationalisation, натуралізація, naturalization, подвійне громадянство, dual citizenship

Бібліографічний опис

Головко В.М. Динаміка розвитку інституту громадянства в епоху глобалізації / В.М. Головко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 984. – 2011. – С.204-208