Завершення метафізики як умова формування постсекулярної парадигми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-04

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню постсекулярного повороту в суспільному пізнанні, який відображає новий тип відносин між секулярними і релігійними сферами в сучасному суспільстві, деприватизацію релігії та повернення її в публічний простір. Робота є результатом переосмислення постметафізичного мислення як необхідної умови формування постсекулярної парадигми. Виділено і схарактеризовано два підходи до критики метафізики: епістемологічний підхід сцієнтистської елімінації метафізики і онтологічний підхід негативної метафізики, які у комплексі створюють горизонти постметафізичного мислення. Запропоновано розмежування між антиметафізичною та постметафізичною стратегіями філософування, остання з яких є не відкиданням метафізики, а обмеженням її привілейованого доступу до абсолютного знання. Виявлено два аспекти зв’язку між постметафізичним мисленням і формуванням постсекулярної парадигми. Перший, похідний від кантіанської філософії, полягає у використанні «суду розуму» по відношенню до філософії, що сприяє обмеженню її повноважень у справі описання структур буття. Другий, виявлений у словах Ніцше про «смерть Бога», сприяє ослабленню теології, яка також відмовляється від онтологічних висловлювань і переходить до герменевтичних практик. Обґрунтовано, що завершення метафізики означає втрату довіри до будь-яких метанаративів, у тому числі і секуляризму, що робить суспільну свідомість відкритою для релігійного досвіду. Таким чином, у дисертації зʼясовано роль постметафізичного мислення у формуванні постсекулярної парадигми.

Опис

Ключові слова

ослаблене мислення, слабка теологія, постсекулярність, секуляризація, постметафізична філософія, секулярність, постсекулярна епоха, подолання метафізики, антиметафізика

Бібліографічний опис

Кузнецова, Катерина Юріївна. Завершення метафізики як умова формування постсекулярної парадигми : дисертація ... кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (Філософські науки) / К.Ю. Кузнецова. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021. - 207 с.