Концепція влади в ісламі у контексті глобального політичного процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття висвітлює особливості формування та розвитку концепції влади в ісламі. У статті також аналізуються західно– та східноцентричний дискурси визначення ролі ісламської концепції влади у рамках глобального політичного процесу. Обґрунтовується та ілюструється розвиток тенденції трансформації деяких релігійних догм і трактування сакрального змісту першоджерел з метою спрощення процесу передачі та легітимізації влади.

Опис

Ключові слова

Іслам, концепція влади, політичний режим, релігійна складова, легітимізація влади, глобальні трансформації

Бібліографічний опис

Гарник Л.П. Концепція влади в ісламі у контексті глобального політичного процесу / Л.П. Гарник // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 885: сер. «Питання політології», вип. 16. – С. 145 – 155