Поняття вождівства в політичній та економічній антропології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті з позицій політичної та економічної антропології досліджується проблема вождівства. Аналізується проблема інституціоналізації влади вождів та формування власності як функції влади. Із залученням західних концепцій розглядаються такі характеристики вождівства, як політична економіка та боротьба за обмежені ресурси. The problem of chiefdom is studied from perspective of political and economic anthropology in the article. The problem of institutionalization of chief power and creation of property as function of power is analyzed. Such features of chiefdom as political economy and rivalry for limited resources are considered involving western theories.

Опис

Ключові слова

вождівство, конічний клан, політична антропологія, економічна антропологія, влада- власність, chiefdom, political anthropology, conical clan, economic anthropology, power-property

Бібліографічний опис

Поліщук О. С. Поняття вождівства в політичній та економічній антропології / О. С. Поліщук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1007. – 2012. –С.14-19