Діяльність Харківського державного єврейського театру в Одесі (1927–1928)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Спираючись на статті з періодичних видань, автор аналізує діяльність Харківського державного єврейського театру в Одесі в 1927–1928 рр., детально зупиняючись на питаннях репертуару та режисерського рішення вистав. Опираясь на статьи из периодических изданий Одессы, автор анализирует деятельность Харьковского государственного еврейского театра в Одессе в 1927–1928 гг., подробно останавливаясь на вопросах репертуара и режиссерского решения спектаклей. Based on articles from Odesa periodicals, the author analyzes the performances of the Kharkiv National Jewish Theater in Odesa in 1927–1928, particularly touching the problems of the repertory and the director’s stage interpretation of the plays.

Опис

http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/visn_ua/visn_15.html

Ключові слова

єврейський театр, Державний єврейський театр, театральна критика, режисура, еврейский театр, Государственный еврейский театр, театральная критика, режисcура, Jewish theater, the National Jewish Theater, theater critique, stage direction

Бібліографічний опис

Полякова Ю. Ю. Діяльність Харківського державного єврейського театру в Одесі (1927–1928) / Ю. Ю. Полякова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2012. - № 1006. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 15. - C. 76-82.