Особливості дослідження соціально-економічного розвитку м. Харкова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-12

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Анотація

В даній статті розглянуто ознаки міста як системи. Проаналізовано особливості складових підсистем міста: містоутворюючої, містообслуговуючої, архітектурно-містобудівельної, підсистеми населення. Проведено аналіз сучасного стану демографічної ситуації в м. Харкові (природного та механічного руху населення, статевої та вікової структури), промисловості, сфери торгівлі, освіти та культури. Розглянуто структуру пасажироперевезень, визначено який з видів транспорту користується найбільшою популярністю у жителів м. Харкова. Проаналізовано особливості житлового фонду міста та розвитку малого підприємництва.

Опис

Ключові слова

місто, підсистема міста, територіальна організація, демографічна ситуація

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – с. 119 – 204