Диференціально-алгебраїчні матричні крайові задачі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Досліджено проблеми знаходження конструктивних умов існування та побудові розв'язків диференціально-алгебраїчних крайових задач у припущенні, що невідома є матричною функцією. За допомогою апарату псевдообернених матриць вдосконалено схему дослідження задач про існування та побудову розв'язків матричних диференціально-алгебраїчних крайових задач. Побудовано схему регуляризації матричних рівнянь Ляпунова та Сильвестра, яка суттєво відрізняється від класичного методу регуляризації Тихонова. На прикладі матричних періодичних та багатоточкових задач для диференціально-алгебраїчних рівнянь продемонстровано ефективність отриманих умов розв'язності та схеми побудови розв'язків.

Опис

Ключові слова

Математика, Диференціальні рівняння, Диференціально-алгебраїчні крайові задачі, Матричні рівняння, Диференціально-алгебраїчні рівняння, Псевдообернені матриці, Узагальнений оператор Гріна

Бібліографічний опис

Дзюба М. В. Диференціально-алгебраїчні матричні крайові задачі [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Дзюба Марина Володимирівна. - Х., 2020. - 25 с.