Ортостатические реакции артериального давления при терапии комбинацией тиазидный диуретик + ингибитор ангиотензинпревращающего фермента у пациентов с артериальной гипертензией

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-11-29

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Матеріали науково-практичної конференції Коморбідна і мультиморбідна патологія в клініці внутрішніх хвороб 2-3 червня 2016 року, Одеса, – Одеса: ОНМедУ, 2016. – с. 23-25.

Ключові слова

Бібліографічний опис