Економіка туристичного підприємства : методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для студентів спеціальності 242 «Туризм і рекреація»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

«Економіка туристичного підприємства» є обов’язковою освітньою компонентною у підготовці бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація». Мета вивчення дисципліни полягає у набутті знань, умінь, навичок, ціннісних установок та компетенцій у галузі економіки туризму, економічної діяльності підприємств туріндустрії, організації підприємницької діяльності у туризмі, прийнятті економічних рішень у ринкових умовах у сфері туризму, що дозволяють студентам вести професійну діяльність у сфері туризму та правильно розуміти та використовувати економічні закони, що діють на туристичному ринку. Видання містить програму навчальної дисципліни, методичні матеріали до практичних занять, організаційно-методичні рекомендації до самостійної роботи студентів та проведення контролю знань, теоретичні питання для підготовки до підсумкового контролю. Методичні рекомендації розроблені для студентів спеціальності 242 «Туризм і рекреація».

Опис

Ключові слова

економіка, туризм, туристичне підприємство, економічні ресурси, основні фонди туристичних підприємств, матеріальні оборотні фонди та фонди обертання підприємств, управління доходами підприємств туристичної сфери, собівартість послуг, прибуток як економічна категорія, рентабельність підприємств туристичної сфери, ціна туристичного продукту

Бібліографічний опис

Економіка туристичного підприємства : методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для студентів спеціальності 242 «Туризм і рекреація») / Укладачі: Г. І. Гапоненко, О. В. Євтушенко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 72 с.