Проблеми впровадження комп’ютерних технологій в практичну складову курсу «Картографія»

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статье изложены предложения автора по замене практических работ с курса «Картография» на другие, которые основаны на компьютерных технологиях. Также рассмотрены проблемы, связанные с внедрением данных технологий в учебный про-цесс

Опис

Ключові слова

комп’ютерні технології, практична складова

Бібліографічний опис

ОЛЕКСЮК К.В., ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИЧНУ СКЛАДОВУ КУРСУ «КАРТОГРАФІЯ» // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.) . - 2011.