Вибори та адміністративний ресурс: досвід наукової політико-правової експертизи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Основний зміст статі становить Заключення виконаної за поданням прокуратури політико-правової експертної оцінки матеріалів досудового слідства. Її призначення – служити доказом у процесі встановлення об’єктивної істини у кримінальній справі, порушеної за фактом зловживання службовими особами райдержадміністрації під час проведення виборів Президента України. The main contents of article are resolution of the made on request of public prosecutor's office expertise of pre-legal inquest materials. Its main task to be an argument in the process of establishing the issue in criminal affair, bring a suit on abuse by district administration officials during elections of Ukrainian President.

Опис

Ключові слова

статус експерта, політико-правова експертиза, змістовна частина, висновок експерта, контент-аналіз, expert status, law-political expertise, main contents, expert’s decision, contentanalysis

Бібліографічний опис

Дмитришин А.Д. Вибори та адміністративний ресурс: досвід наукової політико-правової експертизи / А.Д. Дмитришин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1060. – 2013. – С. 181-188