Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права : міжнародна науково-практична конференція (2020 ; Харків) : матеріали

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

До збірника матеріалів науково-практичного круглого столу (м. Харків, 14 лютого 2020 року) увійшли тези доповідей науковців, практичних діячів, викладачів та студентів, які займаються проблематикою міжнародних відносин та міжнародного права. Публікації присвячені викликам, які постали перед світовою спільнотою в галузі взаємовідносин та їх правового регулювання: проблематика збереження міжнародної безпеки; співробітництво між Україною та ЄС в таких аспектах як: політичний, економічний та правовий; вплив та роль міжнародних організацій на сучасні світові процеси; сучасний стан та проблеми прав людини в глобальному інформаційному просторі.

Опис

Ключові слова

міжнародні відносини, міжнародне право, міжнародна інформація, міжнародна безпека

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права : міжнародна науково-практична конференція (2020 ; Харків) : матеріали / упоряд. О.М. Доценко, Л.В. Новікова. - Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2020. - 77 с.