Застосування високочастотних джерел електромагнітних полів у стелараторах Ураган

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Korovin V.B. Application of RF sources of electromagnetic fields in Uragane stelarators. - Manuscript. Thesis for a Candidate Degree in physical and mathematical sciences. Specialty 01.04.08 - Plasma physics. - National Research Center "Kharkiv Institute of Physics and Technology" Institute of Plasma Physics. - V.N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. - Kharkiv, 2020. This dissertation presents the results of experimental research of the developed RF sources intended for creation and heating of plasma by pulsed RF fields in Uragane toroidal installations. The study of the influence of plasma on the operation of the created high-power pulsed RF generators Kascade-1 and Kascade-2 is conducted. The results of the experimental study of RF cleaning of the vacuum chamber of stellarators carried out with the help of this equipment are presented. The result of studying the cleaning of a vacuum chamber by a continuous VHF discharge with the help of an improved source of electromagnetic field of the VHF range is presented. The possibility of using such a source, creating a continuous VHF discharge at a frequency above the cyclotron resonance for cleaning the vacuum chamber of the stelarator, has been experimentally confirmed. Measurements also confirm that the discharge is three-dimensional.

Опис

У дисертаційній роботі представлено результати експериментального дослідження взаємодії рамкової антени з плазмою в режимі очищення вакуумної камери. Експериментально вивчений вплив плазми на добротність коливального контуру антени. Встановлено залежність добротності контуру антени від величини магнітного поля та тиску робочого газу. Проведено дослідження спектру ВЧ струму у рамковій антені в режимі очищення, виявлені вищі гармоніки основної частоти. За результатами цих досліджень розроблений пристрій оригінальної конструкції, який забезпечує пригнічення вищих гармонік у лінії передачі ВЧ потужності до навантаження.

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Physics, стеларатор, ВЧ методи, генератор, джерело електромагнітних полів, антена, спектр, магнітне поле, очищення вакуумної камери, кріогенна пастка, пригнічення електронів утікачів, stelarator, RF methods, generator, source of electromagnetic fields, antenna, spectrum, magnetic field, vacuum chamber cleaning, cryogenic trap, suppression of runaway electrons, стелларатор, ВЧ методы, источник электромагнитных полей, антенна, магнитное поле, чистка вакуумной камеры, криогенная ловушка, подавление убегающих электронов

Бібліографічний опис

Коровін, Валерій Борисович. Застосування високочастотних джерел електромагнітних полів у стелараторах Ураган : дисертація ... кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.08 – фізика плазми / В.Б. Коровін; Національний науковий центр «Харківський Фізико-Технічний Інститут», Інститут фізики плазми; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. - Харків, 2020. - 157 с.