Методологічні аспекти соціально-географічного дослідження сфери охорони здоров’я

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Анотація

Розглядаються сучасні проблеми сфери охорони здоров’я, особливості захворюваності населення в Україні. Проведено ретроспективний аналіз суспільно-географічних досліджень регіональної сфери здоров’я, їх спрямування та методологічні аспекти. Обґрунтовано застосування синергетичного підходу на основі структурування вихідних статистичних даних за складовими соціогеопроцесу: ментальною, культурологічною, інформаційною, соціальною, економічною, геоекологічною. Розглянуто можливості повноти відображення інформації за кожною складовою сукупністю статистичних показників для побудови багатовимірної статистичної моделі з врахуванням синергетичних ефектів у розвитку та функціонуванні регіональної сфери охорони здоров’я.

Опис

Ключові слова

регіональна сфера охорони здоров’я, синергетичний підхід, складові соціогеопроцесу

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжре-гіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет іме-ні В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – с. 102 – 105