Соціополітичний інституціональний дизайн українського суспільства в умовах змін

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Соціополітичний інституціональний дизайн передбачає певну конфігурацію параметрів суспільства. Це стосується не лише формальних принципів організації, а й характеру відносин між основними суб’єктами політичної взаємодії, певних правил гри та норм, ціннісних орієнтацій. Для набуття конкурентоспроможності українській політичній системі та суспільству в цілому необхідно конструювання нового параметрального змісту. Для цього слід особливо виділити становлення таких параметрів, як відповідальність політичної влади, її ефективність та визначеність інститутів соціополітичної сфери.

Опис

Ключові слова

інститути, інституціоналізація, стабільність/нестабільність, визначеність, институты, институционализация, стабильность/ нестабильность, определенность, institutes, institutionalization, stability/instability, definiteness

Бібліографічний опис

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна “Питання політології”. – 2010.- № 912.- С.89-94.