Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб: цивільно-правовий аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-09-30

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація є комплексним науковим дослідженням теоретичних і практичних питань відчуження земельних ділянок для суспільних потреб як підстави припинення права власності, в якій обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання відносин з позбавлення права власності на земельні ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю на основі комплексного аналізу цивільного законодавства, практики його застосування та теоретичних положень у даній сфері. Автором встановлені недоліки термінологічного апарату, який використовується в нормативно-правових актах, що регулюють відносини із відчуження земельних ділянок для суспільних потреб. Доводиться, що відчуження земельних ділянок для суспільних потреб повинно розглядатися, в першу чергу, як підстава припинення права власності. Аналізується практика Європейського суду з прав людини у справах щодо порушення прав громадян в процесі відчуження в них земельних ділянок для суспільних потреб. Внесено пропозиції щодо змін до Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», ЦК України та ЗК України.

Опис

Ключові слова

право власності, підстава припинення права власності, відчуження земельних ділянок, суспільна потреба, суспільна необхідність, добровільний викуп земельної ділянки, примусове відчуження земельної ділянки

Бібліографічний опис