Аналіз просторово-статистичного розподілу населення Дніпропетровської області

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Демографічна ситуація в Дніпропетровській області сформувалась під впливом ряду факторів, насамперед це особливості господарського освоєння території та потужний промисловий розвиток, що в свою чергу впливає на структуру населення та його розміщення. Розселення населення області зумовлює актуальність проблем раціоналізації розміщення виробничих та соціальних установ (дитячих садків, шкіл та інших закладів середньої освіти, закладів охорони здоров’я, закладів культури тощо). Також вивчення просторового розподілу населення є актуальним при плануванні управління областю та територіальної організації господарства.

Опис

Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 7–8 листопада 2013 р. / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013.

Ключові слова

населення, щільність населення, арифметичний центр, модальний центр

Бібліографічний опис