Міжнародні економічні відносини: методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної роботи та виконання індивідуальних науково-дослідних завдань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання містить програму та детальний опис навчальної дисципліни, її структуру, тематику семінарських занять та самостійної роботи, вимоги до написання та оформлення контрольних робіт із наведенням прикладів оформлення різних елементів роботи, для студентів спеціальностей: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 242 «Туризм».

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, міжнародні економічні відносини, теорії світогосподарських зв’язків, світове господарство, міжнародна торгівля, міжнародні корпорації, міжнародна міграція робочої сили, вільні економічні зони, міжнародний рух капіталу, світова валютна система

Бібліографічний опис

Шамара, Ірина Миколаївна. Міжнародні економічні відносини: методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної роботи та виконання індивідуальних науково-дослідних завдань / І. М. Шамара. - 2-ге видання. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 47 с.