Сучасний стан розвитку ринку туристичних послуг України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

туристичний ринок України, міжнародний туризм, туристичні потоки

Бібліографічний опис

Дігтяр І. В., Парфіненко А. Ю. Сучасний стан розвитку ринку туристичних послуг України / Дігтяр І. В., Парфіненко А. Ю. // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції (9 листопада 2012 року). - Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна. – С. 142-145.