Міжнародні економічні відносини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Навчальний посібник має на меті зорієнтувати студентів на засвоєння основних термінів і понять, що розкривають зміст міжнародних економічних відносин. В роботі представлені тенденції розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації та їх особливості щодо перехідних суспільств. Книга містить основні нормативно-правові акти, що регулюють міжнародну економічну діяльність, практикум, який включає тести, проблемні завдання, приклади вирішення типових задач. Для студентів економічних і правових вузів та факультетів.

Опис

Ключові слова

міжнародні економічні відносини

Бібліографічний опис

Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Бахчеванова, С. М. Макуха ; за заг. ред. проф. А. П. Голікова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. - 403 с.