Інформаційна географія як складова підготовки фахівців-географів

Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Мета даної статі – висвітлити особливості інформаційної географії як складової підготовки фахівців-географів.

Опис

Ключові слова

підготовка фахівців-географів, інформаційна географія

Бібліографічний опис

Нємець К.А. Інформаційна географія як складова підготовки фахівців-географів / К.А. Нємець // Проблеми безперервної географiчної освiти i картографiї: збiрник наукових праць / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х.: Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна; Iнститут передових технологiй, 2008. – Вип.8. – С.