Підготовка фахівців у Харківській державній академії культури без відриву від виробництва: історичний огляд

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківська державна академія культури

Анотація

Опис

Ключові слова

бібліотечна освіта, ХДАК, Харківська державна академія культури, ВУІКО

Бібліографічний опис

Березюк Н.М., Мільман В.А. Підготовка фахівців у Харківській державній академії культури без відриву від виробництва: історичний огляд / Н.М. Березюк, В.А. Мільман // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наук. праць. Вип. 3. / Харк. держ. акад. культури; Відп. ред. Н.М. Кушнаренко, проф., д-р пед. наук. – Х.: ХДАК, 2000. – С. 189 - 201