Перспективи утвердження культури субсидіарності у країнах Європи та в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Досліджуються перспективи утвердження культури субсидіарності у країнах Європи на основі даних Європейського соціального дослідження, що проводилось у 28 країнах у 2008- 2009 рр. В результаті ранжування низки показників політичної свідомості та реалізованої політичної поведінки, запропоновано рейтинг розвитку культури субсидіарності у країнах Європи та окреслені проблеми її утвердження в Україні. The article deals with the trends of formations of subsidiarity culture in European countries based on the European Social Survey, conducted in 28 countries in 2008-2009. The ranking of indicators of political consciousness and realized political behavior proposes rating of subsidiarity culture in Europe and highlightes the problem of its establishment in Ukraine.

Опис

Ключові слова

солідарність, громадянська активність, культура субсидіарності, довіра, толерантність, civic activity, culture of subsidiarity, trust, tolerance, solidarity

Бібліографічний опис

Панченко Т.В. Перспективи утвердження культури субсидіарності у країнах Європи та в Україні / Т.В. Панченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1007. – 2012. – С. 140-145