Деякі особливості впровадження ГІС-застосувань при суспільно-географічних дослідженнях

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Сучасний перехідний період до інформаційного суспільства, який притаманний не тільки постіндустріальним країнам Європи і Північної Америки, але й переважній більшості держав «другого» та «третього світу», зокрема – Україні, супроводжується гострою необхідністю збирання, збереження, обробки й аналізу все зростаючих обсягів просторово-координованої інформації (ПКІ), що може виконуватися виключно через геоінформаційні системи (ГІС) та релевантні технології. Зараз є достатньо поширеною думка про те, що значення ГІС в сучасній географії можна порівняти лише із тією роллю, яку для даної предметної галузі в епоху Великих Географічних Відкриттів XV–XVII сторіч грали транспортні засоби, через які ці відкриття і були здійснені.

Опис

Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 7–8 листопада 2013 р. / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013

Ключові слова

геоінформаційні системи, суспільно-географічні дослідження, просторово-координована інформація

Бібліографічний опис