Особливості імунної відповіді у пацієнтів із системними захворюваннями сполучної тканини за умов реактивованої герпетичної інфекції першого типу та тактика їх ведення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Horbal N.M. Features of the immune response in patients with systemic connective tissue diseases and reactivated herpes simplex virus type 1 infection and their management. - As manuscript. The thesis for the scientific degree of the candidate of medical sciences in specialty 14.03.08 – Immunology and Allergology. – Danylo Halytskyy Lviv National Medical University, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2021. The dissertation is devoted to the optimization of early detection and development of therapeutic approaches in patients with systemic connective tissue diseases under conditions of reactivated herpes simplex virus type 1 infection (CTD+HSV-1) taking into account the molecular genetic and immunological parameters of these patients.

Опис

Дисертаційна робота присвячена оптимізації ранньої діагностики та розробці терапевтичних підходів у пацієнтів із системними захворюваннями сполучної тканини за умов реактивованої герпетичної інфекції першого типу (СЗСТ+ВПГ-1) з урахуванням клінічних, вірусологічних та імунологічних показників даних пацієнтів. Встановлено особливості клінічного перебігу СЗСТ у пацієнтів із ВПГ-1-інфекцією порівняно з хворими на СЗСТ з використанням індексів активності DAS28, SLEDAI 2K та функціонального індексу HАQ.

Ключові слова

системні захворювання сполучної тканини, герпесвірусна інфекція 1 типу, індекси активності, лімфоцити, інтерлейкіни, противірусна терапія, інтерферонорефрактерність, systemic connective tissue diseases, herpes simplex virus type 1 infection, activity indices, lymphocytes, interleukins, antiviral therapy, interferon refractoriness

Бібліографічний опис

Горбаль, Наталя Миронівна. Особливості імунної відповіді у пацієнтів із системними захворюваннями сполучної тканини за умов реактивованої герпетичної інфекції першого типу та тактика їх ведення : дисертація ... кандидата медичних наук (спеціальність 14.03.08– імунологія та алергологія) / Н.М. Горбаль ; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. - Харків, 2021. - 198 с.