Політичні рішення в розрізі соціального мережного аналізу

Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Розкривається методологічний потенціал соціального мережного аналізу як інструменту дослідження процесу творення політичних рішень. Представлено огляд теоретичних основ соціального мережного аналізу, виявлено його специфіку по відношенню до політичного мережного аналізу. Визначені методологічні особливості ,,мережі” як аналітичної категорії в дослідженнях політичних процесів. The work reveals methodological potential of the social network analysis as the research tool of the political decision-making. In the article the survey of the social network analysis theoretical basis is given, it is specified in reference to the policy network analysis. The methodological features of ,,network” as an analytical category in political processes research are defined.

Опис

Ключові слова

мережа, політичне рішення, соціальний мережний аналіз, network, social network analysis, political decision

Бібліографічний опис

Вінникова Н.А. Політичні рішення в розрізі соціального мережного аналізу / Н.А. Вінникова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1013. – 2012. – С. 20-26