Цивільно-правовий режим лікарських засобів як об’єктів права інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-12-28

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2016. Дисертація присвячена дослідженню цивільно-правових відносин у сфері виникнення та здійснення прав інтелектуальної власності на об’єкти, що супроводжують процес виготовлення та обігу лікарських засобів. У роботі розмежовано поняття лікарських засобів, створених у результаті творчої діяльності та поняття результатів творчої діяльності, що пов’язані із лікарськими засобами, які отримали правову охорону у якості об’єктів права інтелектуальної власності. Висвітлено зв’язок лікарських засобів із такими об’єктами права інтелектуальної власності, як знаки для товарів та послуг, комерційною таємницею, а також об’єктами авторського права. Розглянуто правову проблематику, пов’язану із різними групами назв лікарських засобів. Здійснено класифікацію об’єктів винаходів, які пов’язані із лікарськими засобами; визначено зміст та особливості додаткового патентного захисту лікарських засобів; встановлено особливе місце застосування системи примусових ліцензій на використання винаходів та корисних моделей для виробництва лікарських засобів. Виокремлено та охарактеризовано особливості цивільно-правової охорони інформації про лікарські засоби, проаналізовано схожість режиму такої охорони із режимом охорони комерційної таємниці, а також сформульовано критерії визначення реєстраційної інформації на лікарські засоби. Визначено та узагальнено основні підходи до встановлення строків охорони відповідної інформації.

Опис

Ключові слова

лікарські засоби, патент, винахід, корисна модель, промисловий зразок, знак для товарів та послуг, сертифікат додаткової охорони, примусова ліцензія, реєстраційна інформація, майнові права, результат творчої діяльності

Бібліографічний опис