Глобалізація і політична культура

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті аналізуються деякі проблеми наслідків глобалізації для політичної культури, які характеризуються перебудовою політичних відносин. Розглядається взаємозв’язок політичної культури і глобалізації на рівні еліт і мас. Виокремлюється зростання ролі глобальних політичних цінностей та особливості їх поширення внаслідок міграції, що викликає поворот націй-держав до політики мультикультуралізму.

Опис

Ключові слова

глобалізація, політична культура, політика мультикультуралізму

Бібліографічний опис

Півнева Л.М., Саєнко В.Ю. Глобалізація і політична культура // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер. «Питання політології». – 2008. – № 796, вип. 11. – С. 189 – 194