Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : всеукраїнська науково-практична конференція (6 ; 2023 ; Харків) : матеріали

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Матеріали містять теоретико-методологічний і структурно-функціональний аналіз поняття міжнародний бізнес та розкривають сутність та специфіку сучасних перетворень міжнародного бізнесу. Досліджуються: розвиток міжнародного бізнесу в умовах глобальної невизначеності, інституційні трансформації національних економік у відповідь на тенденції світового господарства, національні чинники перетворень міжнародного бізнесу, галузеві перетворення міжнародного бізнесу, сучасні проблеми управління міжнародним бізнесом, глобальні фінанси міжнародного бізнесу. Для наукових співробітників, педагогів, аспірантів, студентів, а також усіх тих, хто цікавиться дослідженням проблем міжнародного бізнесу.
The materials contain a theoretical-methodological and structural-functional analysis of the concept of international business and reveal the essence and specifics of modern transformations of international business. The following problems are studied: the development of international business in conditions of global uncertainty, institutional transformations of national economies in response to the trends of the world economy, national factors of transformations of international business, sectoral transformations of international business, modern problems of international business management, global finance of international business. For researchers, teachers, graduate students, students, as well as all those who are interested in researching the problems of international business.

Опис

Наукове видання. Українською та англійською мовами

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, міжнародний бізнес, міжнародні фінанси, світова економіка, глобальна невизначеність, управління міжнародним бізнесом, international business, international finance, network economy, global uncertainty, international business management

Бібліографічний опис

Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : всеукраїнська науково-практична конференція (6 ; 2023 ; Харків) : матеріали / За заг. ред. Архієреєва С. І., Дерід І.О. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 182 с.