Структурно-семантичні та функціональні особливості заключної формули в українських оберегових замовляннях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті розглядаються заключні формули оберегових замовлянь з погляду їх походження, структурно-семантичної організації та функцій. Ураховуючи особливості смислових зв'язків закріпки та основної частини замовляння, виділяємо два їх різновиди. Перший складають закріпки, які логічно продовжують текст основної частини, другий різновид становлять закріпки відносно автономні в композиційній організації замовляння. Смисловими домінантами закріпки є вербальні елементи, які у своїх значеннях фіксують найбільш важливі константи українського міфопоетичного континууму.

Опис

Хомік Олена Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

оберегове замовляння, закріпка, заключна формула, змістова закріпка, формальна закріпка, оберегові константи

Бібліографічний опис

Хомік О.Є. Структурно-семантичні та функціональні особливості заключної формули в українських оберегових замовляннях / Хомік Олена Євгенівна // Незгасимий СЛОВОСВІТ: Збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Калашника / Уклали Микола Філон, Тетяна Ларіна. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 505 - 511