М. Костомаров і Харків крізь призму листів О. Русова до А. Костомарової

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У цій статті публікуються листи О. Русова до А. Костомарової. Епістолярій містить інформацію про діяльність Харківського статистичного комітету, характеристики місцевих періодичних видань та оцінки їх впливу на громадськість. Особливо рельєфно у листах представлена проблема меморіалізації М. Костомарова. Популяризація джерел з регіональної історії України сприяє реалізації інтегративної функції історичної науки для українського суспільства в цілому. В данной статье публикуются письма А. Русова к А. Костомаровой. Эпистолярий содержит информацию о деятельности Харьковского статистического комитета, характеристики местных периодических изданий и оценки их влияние на общественность. Особенно рельефно в письмах представлена проблема меморализации Н. Костомарова. Популяризация источников региональной истории Украины способствует реализации интегративной функции исторический науки для украинского общества в целом. This article deals with the publication of O. Rusov's letters to A. Kostomarova. The letters contain the information about the work of Statistics Bureau of Kharkiv, local press characteristics and it's social impact. The correspondence reveals the problem of M. Kostomarov's memorization. The popularization of the sources of Ukraine local history actualizes the integral role of history for the Ukrainian society.

Опис

Ключові слова

О. Русов, А. Костомарова, М. Костомаров, листи, Харків, письма, Харьков, O. Rusov, A. Kostomarova, M. Kostomarov, letters, Kharkiv

Бібліографічний опис

Ворожбит І. В. М. Костомаров і Харків крізь призму листів О. Русова до А. Костомарової // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 25. - С. 81-89.