Курсова робота з дисципліни «Країнознавство»: методичні рекомендації до виконання для студентів напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання містить загальні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Країнознавство» для студентів першого. Висвітлюються організаційно-методичні питання щодо підготовки, структури, змісту окремих розділів, оформлення та проведення захисту курсової роботи.

Опис

Ключові слова

країнознавство, курсова робота

Бібліографічний опис

Курсова робота з дисципліни «Країнознавство»: методичні рекомендації до виконання для студентів напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» (3-тє вид., перероб. і доп.) – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 40 с.