Іудейське право

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-04-27

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дерид Тетяна Олександрівна – студент-магістр юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Опис

Ключові слова

божественність, синкретизм, інтерпретація, Біблія, Тора, Талмуд

Бібліографічний опис

Дерид Т.О. Іудейське право / Тетяна Олександрівна Дерид // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. 27.04.2012. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012: http://dspace.univer.kharkov.ua «юридичний факультет»; http://www - jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя // конференції та інші наукові заходи. – С. 157–161