«Посвячення в доросле життя»: перший пубертатний гінекологічний огляд як різновид соціальної комунікації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Досліджено комунікативний феномен першого пубертатного гінекологічного огляду (що, як правило, відбувається з ініціативи владного комунікативного лідера поза вільним волевиявленням суб’єкта) в контексті існуючих соціальних практик як типову форму жіночої «новітньої ініціації». Серед знакових аспектів даного ритуалу зосереджено увагу на деіндивідуалізації жіночої особистості, що формується, усуспільненні приватності та інших традиційних ознаках «ритуального приниження». Автор доходить висновку, що в сучасних умовах така процедура є «антиініціацією». The communicative phenomenon of a gynaecological examination (which usually takes place at the initiative of the powerful communicative leader against the free choice of the subject) in the context of existing social practices as the typical form of women’s «recent initiation» is examined. Among the iconic aspects of the ritual highlights such things as deindividuation emerging female identity, socialization of private life and other traditional signs of a «ritual humiliation». The author concludes that in modern conditions this procedure seems rather as «antiinitation».

Опис

Хмель Ольга Сергіївна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

соціальна комунікація, соціальна інформація, ритуал, жіноча ініціація, social communication, social information, ritual, the female initiation

Бібліографічний опис

Хмель О.С. «Посвячення в доросле життя»: перший пубертатний гінекологічний огляд як різновид соціальної комунікації / О.С. Хмель // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1027. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. 4. – С. 92-96.