Міжнародна інформація та міжнародні комунікації: методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи.

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання містить положення про організацію вивчення навчальної дисципліни, її тематичний план та структуру, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи, підсумковий тест з дисципліни для самоконтролю студентів та рекомендовану літературу. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»).

Опис

Ключові слова

Методичні рекомендації, семінарські заняття

Бібліографічний опис

Міжнародна інформація та міжнародні комунікації: методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи / Уклад.: І.М. Харченко, Л.О. Чернишова, Д.В. Миколенко. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. - 27 с.