Інтертекстуальність як стильова домінанта інтелектуальної прози В. Домонтовича

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В статье исследуется интертекстуальность как одна из доминирующих стилевых характеристик интеллектуальной романистики В. Домонтовича.

Опис

Intertexuality as one of the dominating stylistic features of the intellectual novels by V. Domontovych is studied in the article.

Ключові слова

інтертекстуальність, Домонтович, інтелектуальна проза

Бібліографічний опис

Нечаева Н.В. Інтертекстуальність як стильова домінанта інтелектуальної прози В. Домонтовича / Н.В. Нечаева // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2007. – № 787. Сер.: Філологія. – Вип. 52. – С. 348 – 351